Historia, 1.1.2019-3.12.2019

Historia, 1.1.2019-3.12.2019

  • Vastauksia 212 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 3.12.2018 - 3.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7355 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö212 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 56 s)
Toimintakulttuuri207 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 21 s)
Pedagoginen toiminta207 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 43 s)
Osaaminen200 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 28 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
219
332
430
521
60
70
85
99
1023
1166
121