Tietotekniikka, 2020

Tietotekniikka, 2020

  • Vastauksia 69 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.11.2019 - 26.11.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 4280 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö69 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 55 s)
Toimintakulttuuri67 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta65 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 30 s)
Osaaminen66 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 20 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
110
218
320
46
51
60
70
82
91
105
116
120