Yhteiskuntaoppi, 2020

Yhteiskuntaoppi, 2020

  • Vastauksia 110 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.11.2019 - 26.11.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 4280 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö110 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 53 s)
Toimintakulttuuri109 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 12 s)
Pedagoginen toiminta104 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 15 s)
Osaaminen103 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 3 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
114
224
325
412
56
60
70
82
91
1012
1114
120