Biologia, 2020

Biologia, 2020

  • Vastauksia 72 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (4.6.2019 - 4.6.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6278 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö72 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 58 s)
Toimintakulttuuri72 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 19 s)
Pedagoginen toiminta72 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 32 s)
Osaaminen70 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 23 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
113
231
317
410
51
60
70
80
90
100
110
120