Tietotekniikka, 1.1.2019-19.11.2019

Tietotekniikka, 1.1.2019-19.11.2019

  • Vastauksia 118 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 19.11.2018 - 19.11.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6484 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö118 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 55 s)
Toimintakulttuuri118 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 15 s)
Pedagoginen toiminta117 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 2 s)
Osaaminen117 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 34 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
210
314
429
511
60
70
82
94
1013
1129