Saksa, 2020

Saksa, 2020

  • Vastauksia 65 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (25.10.2019 - 25.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5893 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö65 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri64 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 45 s)
Pedagoginen toiminta62 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 47 s)
Osaaminen59 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 42 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
17
222
314
413
51
60
70
80
92
106
110
120