Kemia, 2013

Kemia, 2013

  • Vastauksia 337 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6031 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Osaamiskartoitus (vanha versio)13 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 14 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri324 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 28 s)
Laitteet ja ohjelmistot314 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 25 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)14 kpl(keskimääräinen vastausaika 16 min 13 s)
TVT-osaaminen311 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 4 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri (DVS)1 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 51 s)
TVT-osaaminen (DVS)0 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 0 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
17
29
323
441
556
60
70
821
965
1053
1141
1221