Fysiikka, 2020

Fysiikka, 2020

  • Vastauksia 239 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.11.2019 - 26.11.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 4280 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö239 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri235 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 38 s)
Pedagoginen toiminta232 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 23 s)
Osaaminen229 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 11 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
127
279
361
427
50
60
70
88
91
1019
1117
120