Tietotekniikka, 2020

Tietotekniikka, 2020

  • Vastauksia 55 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (5.6.2019 - 5.6.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6391 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö55 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 55 s)
Toimintakulttuuri55 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 42 s)
Pedagoginen toiminta54 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 19 s)
Osaaminen54 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 27 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
110
218
320
46
51
60
70
80
90
100
110
120