Uskonto, 2020

Uskonto, 2020

  • Vastauksia 76 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.11.2019 - 26.11.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4164 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö76 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri76 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 17 s)
Pedagoginen toiminta74 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 0 s)
Osaaminen73 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 11 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
18
216
323
49
51
60
70
83
91
105
1110
120