Äidinkieli, 2020

Äidinkieli, 2020

  • Vastauksia 180 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.11.2019 - 26.11.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 4280 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö180 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri178 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 35 s)
Pedagoginen toiminta174 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 9 s)
Osaaminen170 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 48 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
126
244
344
422
54
60
70
82
91
1019
1118
120