Terveystieto, 2020

Terveystieto, 2020

  • Vastauksia 115 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (25.10.2019 - 25.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5893 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö115 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri112 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 21 s)
Pedagoginen toiminta111 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 53 s)
Osaaminen108 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 29 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
244
324
416
51
60
70
84
91
1013
110
120