Musiikki, 2013

Musiikki, 2013

  • Vastauksia 65 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5540 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Osaamiskartoitus (vanha versio)3 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 39 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri60 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 42 s)
Laitteet ja ohjelmistot58 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 7 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)4 kpl(keskimääräinen vastausaika 21 min 45 s)
TVT-osaaminen54 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 12 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
13
22
34
42
56
60
70
83
914
1018
116
127