Suomi toisena kielenä (S2), 2020

Suomi toisena kielenä (S2), 2020

  • Vastauksia 75 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (5.6.2019 - 5.6.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6391 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö75 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s)
Toimintakulttuuri75 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 33 s)
Pedagoginen toiminta73 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 43 s)
Osaaminen72 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 40 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
17
223
325
418
52
60
70
80
90
100
110
120