Fysiikka, 1.1.2019-3.12.2019

Fysiikka, 1.1.2019-3.12.2019

  • Vastauksia 401 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 3.12.2018 - 3.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7355 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö401 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri401 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 30 s)
Pedagoginen toiminta394 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 22 s)
Osaaminen390 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 57 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
111
230
348
476
541
60
70
811
922
1035
11124
123