Tietotekniikka, 1.1.2019-9.11.2019

Tietotekniikka, 1.1.2019-9.11.2019

  • Vastauksia 101 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 9.11.2018 - 9.11.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5815 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö101 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 53 s)
Toimintakulttuuri101 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 21 s)
Pedagoginen toiminta100 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 11 s)
Osaaminen101 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 35 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
210
314
429
511
60
70
82
94
1013
1112