Elämänkatsomustieto, 2019

Elämänkatsomustieto, 2019

  • Vastauksia 113 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7788 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö113 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 56 s)
Toimintakulttuuri112 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 35 s)
Pedagoginen toiminta109 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 58 s)
Osaaminen103 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 35 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
11
26
37
417
510
60
70
82
96
106
1149
129