Tietotekniikka, 2013

Tietotekniikka, 2013

  • Vastauksia 163 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6031 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintakulttuuri154 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 37 s)
Laitteet ja ohjelmistot150 kpl(keskimääräinen vastausaika 12 min 2 s)
Osaamiskartoitus (vanha versio)8 kpl(keskimääräinen vastausaika 5 min 19 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)9 kpl(keskimääräinen vastausaika 17 min 50 s)
TVT-osaaminen150 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 48 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
13
26
313
419
524
60
70
88
933
1021
1123
1213