Terveystieto, 2019

Terveystieto, 2019

  • Vastauksia 277 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 7810 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö277 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri272 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 34 s)
Pedagoginen toiminta267 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 12 s)
Osaaminen261 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 37 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
215
330
448
528
60
70
84
915
1032
1180
1216