Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2020-1.8.2021

Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2020-1.8.2021

  • Vastauksia 108 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 1.8.2021 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 4580 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö108 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri108 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta106 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 53 s)
Osaaminen105 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 38 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1
2020
4
222
322
418
52
60
70
81
91
107
1110
122
1
2021
3
23
33
410
50
60
70
80