Äidinkieli, 2020

Äidinkieli, 2020

  • Vastauksia 153 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (25.10.2019 - 25.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6008 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö153 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri151 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta146 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 1 s)
Osaaminen142 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 53 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
126
244
344
422
54
60
70
82
91
1010
110
120