Yhteiskuntaoppi, 2020

Yhteiskuntaoppi, 2020

  • Vastauksia 67 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (10.4.2019 - 10.4.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 8034 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö67 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 53 s)
Toimintakulttuuri66 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 19 s)
Pedagoginen toiminta63 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 21 s)
Osaaminen63 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 15 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
113
224
325
45
50
60
70
80
90
100
110
120