Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2019-16.4.2019

Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2019-16.4.2019

  • Vastauksia 55 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 16.4.2018 - 16.4.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5295 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö55 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 58 s)
Toimintakulttuuri55 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 35 s)
Pedagoginen toiminta54 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 22 s)
Osaaminen53 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 15 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
210
319
422