Biologia, 2020

Biologia, 2020

  • Vastauksia 62 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (2.4.2019 - 2.4.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 8136 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö62 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 54 s)
Toimintakulttuuri62 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 17 s)
Pedagoginen toiminta62 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 30 s)
Osaaminen60 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 15 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
113
231
317
41
50
60
70
80
90
100
110
120