Yhteiskuntaoppi, 2020

Yhteiskuntaoppi, 2020

  • Vastauksia 80 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (5.6.2019 - 5.6.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6391 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö80 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 55 s)
Toimintakulttuuri79 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 16 s)
Pedagoginen toiminta75 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 18 s)
Osaaminen75 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 8 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
113
224
325
412
56
60
70
80
90
100
110
120