Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2019-9.11.2019

Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2019-9.11.2019

  • Vastauksia 126 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 9.11.2018 - 9.11.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5815 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö126 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 57 s)
Toimintakulttuuri125 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 35 s)
Pedagoginen toiminta123 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 27 s)
Osaaminen124 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 59 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
210
319
432
522
60
70
81
98
1011
1119