Maantieto / maantiede, 2020

Maantieto / maantiede, 2020

  • Vastauksia 80 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.11.2019 - 26.11.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4164 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö79 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri78 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 21 s)
Pedagoginen toiminta78 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 30 s)
Osaaminen77 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 32 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
227
317
410
51
60
70
82
90
108
116
120