Suomi toisena kielenä (S2), 2020

Suomi toisena kielenä (S2), 2020

  • Vastauksia 82 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (25.10.2019 - 25.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6008 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö82 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri82 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 31 s)
Pedagoginen toiminta80 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 47 s)
Osaaminen79 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 40 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
17
223
325
418
52
60
70
81
91
105
110
120