Kemia, 2021

Kemia, 2021

  • Vastauksia 105 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (16.10.2020 - 16.10.2021) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2405 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö105 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri103 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 34 s)
Pedagoginen toiminta104 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 34 s)
Osaaminen101 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 3 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
116
218
322
430
51
60
70
88
97
103
110
120