Englanti, 2013

Englanti, 2013

  • Vastauksia 464 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6031 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Osaamiskartoitus (vanha versio)24 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 3 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri425 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 36 s)
Laitteet ja ohjelmistot411 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 29 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)25 kpl(keskimääräinen vastausaika 17 min 48 s)
TVT-osaaminen422 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 13 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
118
26
328
458
563
62
70
823
985
1079
1166
1236