Äidinkieli, 2021

Äidinkieli, 2021

  • Vastauksia 78 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (17.10.2020 - 17.10.2021) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2392 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö78 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri77 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 41 s)
Pedagoginen toiminta77 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 7 s)
Osaaminen75 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 59 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
111
211
317
427
50
60
70
86
94
102
110
120