Terveystieto, 2021

Terveystieto, 2021

  • Vastauksia 70 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (17.10.2020 - 17.10.2021) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2392 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö70 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 55 s)
Toimintakulttuuri70 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 35 s)
Pedagoginen toiminta70 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 22 s)
Osaaminen68 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 0 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
211
318
422
51
60
70
85
94
100
110
120