Kotitalous, 2016

Kotitalous, 2016

  • Vastauksia 150 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2016 - 31.12.2016 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5905 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintakulttuuri148 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 14 s)
Laitteet ja ohjelmistot139 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 24 s)
TVT-osaaminen144 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 21 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
181
224
314
418
56
60
70
80
95
102
110
120