Historia, 1.1.2019-22.7.2019

Historia, 1.1.2019-22.7.2019

  • Vastauksia 108 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 22.7.2018 - 22.7.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6300 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö108 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 54 s)
Toimintakulttuuri106 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 19 s)
Pedagoginen toiminta104 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 52 s)
Osaaminen98 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 28 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
219
332
430
521
60
70