Historia, 2020

Historia, 2020

  • Vastauksia 70 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (10.4.2019 - 10.4.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7916 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö70 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 54 s)
Toimintakulttuuri69 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 25 s)
Pedagoginen toiminta67 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 40 s)
Osaaminen66 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 21 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
115
224
327
44
50
60
70
80
90
100
110
120