Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2019-3.12.2019

Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2019-3.12.2019

  • Vastauksia 180 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 3.12.2018 - 3.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7355 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö180 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 58 s)
Toimintakulttuuri178 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 41 s)
Pedagoginen toiminta174 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 42 s)
Osaaminen174 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 59 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
210
319
432
522
60
70
81
98
1011
1172
121