Fysiikka, 1.1.2018-11.1.2019

Fysiikka, 1.1.2018-11.1.2019

  • Vastauksia 564 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 11.1.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 9620 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö553 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri549 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 42 s)
Pedagoginen toiminta541 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 39 s)
Osaaminen542 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 57 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1
2018
24
2110
3199
449
528
63
70
843
954
1034
1118
121
1
2019
1