Terveystieto, 2020

Terveystieto, 2020

  • Vastauksia 125 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.11.2019 - 26.11.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4164 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö125 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri122 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 23 s)
Pedagoginen toiminta121 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 56 s)
Osaaminen118 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 31 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
244
324
416
51
60
70
84
91
1015
118
120