Maantieto / maantiede, 2020

Maantieto / maantiede, 2020

  • Vastauksia 72 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (25.10.2019 - 25.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5893 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö72 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri71 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 20 s)
Pedagoginen toiminta71 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 28 s)
Osaaminen69 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 19 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
227
317
410
51
60
70
82
90
106
110
120