Kuvataide, 2019

Kuvataide, 2019

  • Vastauksia 122 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7788 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö121 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri117 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 2 s)
Pedagoginen toiminta119 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 41 s)
Osaaminen116 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 47 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
212
316
417
515
60
70
83
96
1011
1135
127