Liikunta, 2020

Liikunta, 2020

  • Vastauksia 97 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (28.10.2019 - 28.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5924 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö97 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s)
Toimintakulttuuri95 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 31 s)
Pedagoginen toiminta94 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 51 s)
Osaaminen90 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 31 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
226
326
419
52
60
70
84
90
1011
110
120