Ranska, 2013

Ranska, 2013

  • Vastauksia 75 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5540 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Osaamiskartoitus (vanha versio)5 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 9 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri70 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 38 s)
Laitteet ja ohjelmistot67 kpl(keskimääräinen vastausaika 11 min 2 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)5 kpl(keskimääräinen vastausaika 16 min 13 s)
TVT-osaaminen66 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 41 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
13
21
35
44
513
60
70
84
919
1013
118
125