Matematiikka, 2020

Matematiikka, 2020

  • Vastauksia 228 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (10.4.2019 - 10.4.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 8034 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö228 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri228 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 41 s)
Pedagoginen toiminta225 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 33 s)
Osaaminen222 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 16 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
140
292
376
420
50
60
70
80
90
100
110
120