Käsityö, 2020

Käsityö, 2020

  • Vastauksia 77 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.11.2019 - 26.11.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4164 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö77 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri74 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 45 s)
Pedagoginen toiminta72 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 12 s)
Osaaminen72 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 11 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
111
225
310
415
51
60
70
83
90
107
115
120