Suomi toisena kielenä (S2), 2020

Suomi toisena kielenä (S2), 2020

  • Vastauksia 93 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.11.2019 - 26.11.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 4280 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö93 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri93 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 34 s)
Pedagoginen toiminta91 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 43 s)
Osaaminen90 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 32 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
223
325
418
52
60
70
81
91
107
1110
120