Yhteiskuntaoppi, 2013

Yhteiskuntaoppi, 2013

  • Vastauksia 159 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6031 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Osaamiskartoitus (vanha versio)9 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 42 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri149 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 49 s)
Laitteet ja ohjelmistot146 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 50 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)9 kpl(keskimääräinen vastausaika 14 min 32 s)
TVT-osaaminen142 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 22 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
15
24
310
421
520
60
70
815
929
1020
1121
1214