Käsityö, 2020

Käsityö, 2020

  • Vastauksia 62 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (5.6.2019 - 5.6.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6278 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö62 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri61 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 48 s)
Pedagoginen toiminta60 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 42 s)
Osaaminen60 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 27 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
111
225
310
415
51
60
70
80
90
100
110
120