Yhteiskuntaoppi, 1.1.2019-9.11.2019

Yhteiskuntaoppi, 1.1.2019-9.11.2019

  • Vastauksia 141 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 9.11.2018 - 9.11.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5815 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö141 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 54 s)
Toimintakulttuuri138 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 20 s)
Pedagoginen toiminta137 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 44 s)
Osaaminen132 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 25 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
215
328
425
521
60
70
85
99
1020
1112