Matematiikka, 2013

Matematiikka, 2013

  • Vastauksia 511 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6031 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintakulttuuri477 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 28 s)
Laitteet ja ohjelmistot458 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 37 s)
Osaamiskartoitus (vanha versio)34 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 23 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)35 kpl(keskimääräinen vastausaika 17 min 6 s)
TVT-osaaminen455 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 8 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
120
216
335
459
572
60
70
829
9109
1085
1154
1232