Käsityö, 1.1.2019-10.10.2019

Käsityö, 1.1.2019-10.10.2019

  • Vastauksia 115 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 10.10.2018 - 10.10.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5046 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö115 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri114 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 13 s)
Pedagoginen toiminta114 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 46 s)
Osaaminen113 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 7 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
15
29
316
438
532
60
70
84
96
105